لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:ازمون فنی حرفه ای
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات هفتم سال95-96
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فیزیک دهم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شماره 1
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:Icdl 2 اشنایی با ازمون
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمایشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:حخححخح
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی پنجم تیزهوشان
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:12دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی پنجم تیزهوشان
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:fg
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:احسان
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون آيين نامه اجرايي مدارس
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:icdl2
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مردم سالاری اسلامی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمونك اول زيست شناسي( انساني)
تعداد سوال:18
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:قرآن فرهنگیان کوهسرخ2
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:دینی
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:Icdl2 فصل 8 تا 12
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:قرآن فرهنگیان کوهسرخ
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون icdl2 فصل 6 ,7
تعداد سوال:58
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تصویربرداری
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:هر چی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پرورشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :11دقیقه:11ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سخت افرار
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:روانشناسی اجتماعی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی2
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زیست دهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:برق صنعتی بهار95-1
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فلسفه
تعداد سوال:18
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:تاریخ ایران و جهان2
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون علمی تاریخ ایران وجهان
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مانیتورینگ علائم حیاتی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:شیمی 2 ب
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شیمی 2الف
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:کاربر رایانه
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی عمران
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:145
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:فارسی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون سیستم های حفاظتی
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیستم عامل مقدماتی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:الف
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جغرافیا2
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون علوم هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مسابقه كتاب خواني
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:معامله گری
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زیست شناسی دوم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ریاضی
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:56دقیقه:44ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون شهروند الکترونیکی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:14ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:شیمی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیمیا6
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:20ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سیمیا 5
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:20ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون کارشناس رسمی دادگستری
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:جامع
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:کامپیوتر
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ازمون ابتدایی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد