logo testamooz
آمادگی برای فصل1 شیمی یازدهم
  • نام آزمون:فصل1 شیمی یازدهم
  • نام کتاب :
  • تعداد سوال:0
  • نمایش سوال در هر صفحه:10
  • زمان:25 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی:دارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:
  • پایان آزمون: