لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آزمون قضاوت 94
 تعداد سوالات: 181
 تعداد آزمون:2
 آمار و ریاضی - استخدامی
 تعداد سوالات: 301
 تعداد آزمون:1
 ادبیات استخدامی
 تعداد سوالات: 240
 تعداد آزمون:3
 پایگاه داده- استخدامی
 تعداد سوالات: 100
 تعداد آزمون:1
 ذخیره و بازیابی اطلاعات- استخدامی
 تعداد سوالات: 109
 تعداد آزمون:1
 شبکه های کامپیوتری- استخدامی
 تعداد سوالات: 111
 تعداد آزمون:2
 طراحی الگوریتم- استخدامی
 تعداد سوالات: 100
 تعداد آزمون:1
 معارف اسلامی-استخدامی
 تعداد سوالات: 257
 تعداد آزمون:1
 هوش و استعداد تحصیلی
 تعداد سوالات: 303
 تعداد آزمون:9