لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آشنایی با قرآن
 تعداد سوالات: 66
 تعداد آزمون:3
 آموزشی دوره دوم متوسطه
 تعداد سوالات: 105
 تعداد آزمون:1
 جهان بینی اسلامی
 تعداد سوالات: 138
 تعداد آزمون:6
 ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن
 تعداد سوالات: 39
 تعداد آزمون:7
 ضمن خدمت فرهنگیان-به سوی فهم قران-سوره صف
 تعداد سوالات: 201
 تعداد آزمون:3
 ضمن خدمت فرهنگیان-تفسیر آیات برگزیده (واژه های آسمانی)
 تعداد سوالات: 11
 تعداد آزمون:1
 ضمن خدمت واژه های آسمانی
 تعداد سوالات: 56
 تعداد آزمون:9
 مهارت های عمومی آموزش در دوره ابتدایی
 تعداد سوالات: 78
 تعداد آزمون:0
 هوشمندسازی مدارس
 تعداد سوالات: 99
 تعداد آزمون:4