لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آمادگی دفاعی
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:1
 اقتصاد
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 Vision1
 تعداد سوالات: 19
 تعداد آزمون:0
 تاریخ (1) ایران و جهان باستان
 تعداد سوالات: 4
 تعداد آزمون:0
 تاریخ 1( ایران و جهان باستان)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1)
 تعداد سوالات: 1
 تعداد آزمون:0
 تفکّر و سواد رسانه ای
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 جامعه شناسی (1)
 تعداد سوالات: 16
 تعداد آزمون:1
 جغرافیای ایران
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:0
 دین و زندگی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 ریاضی وآمار (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 عربی، زبان قرآن (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 علوم و فنون ادبی (1)
 تعداد سوالات: 1
 تعداد آزمون:0
 فارسی(1)
 تعداد سوالات: 6
 تعداد آزمون:2
 کارگاه کارآفرینی و تولید
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 منطق
 تعداد سوالات: 7
 تعداد آزمون:0
 نگارش (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 هنر
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0