لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آرایه های ادبی:چاپ و نشر
 تعداد سوالات: 50
 تعداد آزمون:2
 ادبیات  علوم انسانی
 تعداد سوالات: 60
 تعداد آزمون:3
 ریاضی و آمار1- دهم انسانی
 تعداد سوالات: 72
 تعداد آزمون:2
 زبان انگلیسی 2
 تعداد سوالات: 292
 تعداد آزمون:3
 زبان فارسی2
 تعداد سوالات: 76
 تعداد آزمون:5
 سوالات عمومی کنکور انسانی سال 93-فلسفه ومنطق
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1