لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آزمایشگاه علوم تجربی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 آمادگی دفاعی
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:1
 Vision1
 تعداد سوالات: 19
 تعداد آزمون:0
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1)
 تعداد سوالات: 1
 تعداد آزمون:0
 تفکّر و سواد رسانه ای
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 جغرافیای ایران
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:0
 دین و زندگی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 ریاضی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 زیست شناسی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 شیمی (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 عربی، زبان قرآن (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 فارسی(1)
 تعداد سوالات: 6
 تعداد آزمون:2
 فیزیک (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کارگاه کارآفرینی و تولید
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 نگارش (1)
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 هنر
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0