لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 تاريخ معاصر ايران
 تعداد سوالات: 55
 تعداد آزمون:2
 زبان انگلیسی 2
 تعداد سوالات: 292
 تعداد آزمون:3
 زیست شناسی پیش دانشگاهی
 تعداد سوالات: 28
 تعداد آزمون:4
 زیست شناسی و آزمایشگاه 1
 تعداد سوالات: 107
 تعداد آزمون:5
 شیمی 2
 تعداد سوالات: 91
 تعداد آزمون:4
 شیمی 3
 تعداد سوالات: 17
 تعداد آزمون:2
 شیمی 4-پیش دانشگاهی
 تعداد سوالات: 2
 تعداد آزمون:0