لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آمادگی دفاعی نهم
 تعداد سوالات: 36
 تعداد آزمون:2
 آموزش قرآن نهم
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:0
 استعدادهای درخشان نهم 1400-1399
 تعداد سوالات: 100
 تعداد آزمون:1
 انگلیسی 3 نهم
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:3
 پیام های آسمان نهم
 تعداد سوالات: 21
 تعداد آزمون:1
 ریاضی نهم
 تعداد سوالات: 42
 تعداد آزمون:6
 عربی نهم
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:4
 علوم تجربی نهم
 تعداد سوالات: 79
 تعداد آزمون:12
 فارسی نهم
 تعداد سوالات: 45
 تعداد آزمون:2
 فرهنگ و هنر نهم
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کار و فناوری نهم
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 مطالعات اجتماعی-نهم
 تعداد سوالات: 94
 تعداد آزمون:6
 نگارش نهم
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه نهم به دهم
 تعداد سوالات: 90
 تعداد آزمون:6