لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 آموزش قرآن پایه هشتم
 تعداد سوالات: 43
 تعداد آزمون:3
 پیام های آسمان پایه هشتم
 تعداد سوالات: 5
 تعداد آزمون:0
 تفکر و سبک زندگی پایه هشتم
 تعداد سوالات: 17
 تعداد آزمون:1
 ریاضی پایه هشتم
 تعداد سوالات: 34
 تعداد آزمون:4
 زبان انگلیسی هشتم
 تعداد سوالات: 58
 تعداد آزمون:6
 عربی پایه هشتم
 تعداد سوالات: 26
 تعداد آزمون:0
 علوم تجربی هشتم
 تعداد سوالات: 90
 تعداد آزمون:36
 فارسی هشتم
 تعداد سوالات: 19
 تعداد آزمون:0
 فرهنگ و هنر هشتم
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کار و فناوری هشتم
 تعداد سوالات: 1
 تعداد آزمون:0
 مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا)پایه هشتم
 تعداد سوالات: 70
 تعداد آزمون:3
 مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) هشتم
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:0