لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 انگلیسی هفتم
 تعداد سوالات: 34
 تعداد آزمون:5
 پیام های آسمانی هفتم
 تعداد سوالات: 41
 تعداد آزمون:6
 ریاضی هفتم
 تعداد سوالات: 108
 تعداد آزمون:10
 شیمی هفتم سمپاد
 تعداد سوالات: 6
 تعداد آزمون:0
 عربی هفتم
 تعداد سوالات: 27
 تعداد آزمون:2
 علوم تجربی هفتم
 تعداد سوالات: 104
 تعداد آزمون:8
 فارسی هفتم-کتاب های درسی ایران
 تعداد سوالات: 39
 تعداد آزمون:3
 قرآن هفتم
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:1
 كار و فناوري هفتم
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 مطالعات اجتماعی
 تعداد سوالات: 100
 تعداد آزمون:10