لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 روانشناسی تربیتی
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:1
 روانشناسی رشد 1
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 کلیات روش ها و فنون تدریس
 تعداد سوالات: 12
 تعداد آزمون:1