لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 برنامه سازی 2
 تعداد سوالات: 43
 تعداد آزمون:2
 سخت افزار فنی و حرفه ای
 تعداد سوالات: 120
 تعداد آزمون:2
 سیستم عامل 2
 تعداد سوالات: 61
 تعداد آزمون:1
 شهروند الکترونیکی
 تعداد سوالات: 47
 تعداد آزمون:1
 مهارت هفتگانه
 تعداد سوالات: 260
 تعداد آزمون:7
 مهارت هفتگانه1
 تعداد سوالات: 256
 تعداد آزمون:9