لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 ارشد IT-اصول و مبانی مدیریت -سال 95
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد IT-دروس تخصصی مشترک-سال 95
 تعداد سوالات: 18
 تعداد آزمون:1
 ارشد IT-دروس مشترک-سال 95
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 ارشد It-زبان عمومی و تخصصی-سال 95
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 ارشد IT-معماری کامپیوتر-95
 تعداد سوالات: 12
 تعداد آزمون:1