لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)-اصول و مبانی مدیریت
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)-دروس تخصصی
 تعداد سوالات: 21
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)-دروس مشترک96
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)-زبان عمومی و تخصصی96
 تعداد سوالات: 40
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)-معماری
 تعداد سوالات: 10
 تعداد آزمون:1