لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 سوالات تخصصی کنکور تجربی سال 98- ریاضی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:2
 سوالات تخصصی کنکور تجربی سال 98- زمین شناسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 سوالات تخصصی کنکور تجربی سال 98- زیست شناسی
 تعداد سوالات: 50
 تعداد آزمون:1
 سوالات تخصصی کنکور تجربی سال 98- شیمی
 تعداد سوالات: 34
 تعداد آزمون:1
 سوالات تخصصی کنکور تجربی سال 98- فیزیک
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور تجربی سال 98- ادبیات و زبان فارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 سوالات عمومی کنکور تجربی سال 98- زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 سوالات عمومی کنکور تجربی سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 سوالات عمومی کنکور تجربی سال 98- فرهنگ و معارف اسلامی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2