لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 کنکور تجربی 96- زبان عربی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96- زبان و ادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-بهیاری
 تعداد سوالات: 50
 تعداد آزمون:0
 کنکور تجربی 96-ریاضی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-زمین شناسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-زیست شناسی
 تعداد سوالات: 51
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-شیمی
 تعداد سوالات: 36
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-فرهنگ و معرف اسلامی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور تجربی 96-فیزیک
 تعداد سوالات: 32
 تعداد آزمون:2