لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 سوالات اختصاصی کنکور ریاضی سال 98- ریاضیات
 تعداد سوالات: 52
 تعداد آزمون:2
 سوالات اختصاصی کنکور ریاضی سال 98- شیمی
 تعداد سوالات: 35
 تعداد آزمون:2
 سوالات اختصاصی کنکور ریاضی سال 98- فیزیک
 تعداد سوالات: 45
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور ریاضی سال 98- زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور ریاضی سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور ریاضی سال 98- زبان و ادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور ریاضی سال 98- فرهنگ و معارف اسلامی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1