لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 سوالات اختصاصی کنکور زبان آلمانی-فرانسه
 تعداد سوالات: 70
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور زبان سال 98- زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 70
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور زبان سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور زبان سال 98- زبان و ادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور زبان سال 98-زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور زبان سال 98-فرهنگ و معارف اسلامی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1