لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97 -زبان عمومی و تخصصی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97- عربی
 تعداد سوالات: 19
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97- نثرفارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97-ادبیات انقلاب اسلامی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:2
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97-تاریخ اسلام
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97-کلیات ادبیات کودک ونوجوان
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97-کلیات مسائل ادبی
 تعداد سوالات: 33
 تعداد آزمون:3
 کنکور سراسری ارشد -ادبیات 97-نظم فارسی
 تعداد سوالات: 32
 تعداد آزمون:2