لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-دروس تخصصی مشترک
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-دروس تخصصی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری،رایانش امن
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-دروس تخصصی هوش مصنوعی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-ریاضیات
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر97-زبان عمومی وتخصصی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1