لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 سوالات عمومی کنکور هنر سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 سوالات عمومی کنکور هنر سال 98- زبان و ادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 سوالات عمومی کنکور هنر سال 98-زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 سوالات عمومی کنکور هنر سال 98-فرهنگ و معارف اسلامی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر 98-خلاقیت تصویری و تجسمی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر 98-خلاقیت موسیقی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر 98-خلاقیت نمایشی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر 98-خواص موارد
 تعداد سوالات: 9
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری هنر 98-درک عمومی ریاضی-فیزیک
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر 98-درک عمومی هنر
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری هنر98-ترسیم فنی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0