در تست آموز شما می توانید 4 نوع ازمون را ایجاد نمایید
1_آزمون تستی استاندارد
2_ازمون کنکور
3_ازمون ترکیبی(این آزمون دارای انواع سوالات تستی و تشریحی و جای خای و درست/نادرست و جورکردنی و چند جوابی است)
4_ازمون دستی(این نوع ازمون شبیه ساز برگزاری ازمون روی کاغذ در کلاس می باشد)
برای اطلاع از ویژگی های هر مورد روی ان کلیک نمایید
دو نو ع ازمون ترکیبی و دستی تنها برای دبیران واساتید قابل دسترسی است

ازمون تستی استاندارد و ازمون کنکور برای دانش اموزان و دبیران قابل دسترسی است