برای باز یابی رمز عبور مراحل زیر را طی نمایید
1_به صفحه بازیابی رمز عبور مراجعه نمایید
برای ورود به صفحه بازیابی کلیک کنید
2_ایمیلی را که برای ثبت نام استفاده نموده اید را در قسمت مربوط به ایمیل وارد نمایید
3_روی بازیابی رمز عبور کلیک نمایید
4_در صورت مشاهده پیام موفقیت امیز بودن بازیابی به ایمیل خود مراجعه نمایید
5_در صورتیکه در inbox خود ایمیلی را از طرف سایت تست اموز مشاهده نمی کنید به قسمت (spam)Bulck در ایمیل مراجعه نمایید