برای ساخت کلاس مراحل زیر را طی نمایید ویدیو آموزشی مرحله دوم کلیک کنید
1_با کاربر دبیر وارد سیستم شوید
2_از منو سمت چپ رو مدیریت کلاس کلیک کنید
3_روی سربرگ افزودن کلاس کلیک کنید
4_عنوانی را برای کلاس وارد نمایید
5_توضیحاتی را برای کلاس وارد نمایید
6_ظرفیت کلاس را مشخص نمایید(کاربران معمولی می تواند برای هر کلاس 3 دانش اموز را ثبت نمایند)
7_انتخاب یک تصویر برای کلاس(این بخش اختیاری است)
8_نوع کلاس را مشخص نمایید نوع شخصی در جستجو توسط کاربران نمایش داده نمی شود
9_کلیک روی افزودن کلاس
10_کلیک روی سربرگ مخزن کلاس و مشاهده کلاس افزوده شده