1_برای افزودن ازمون به کلاس مراحل زیر را طی نمایید ویدیو آموزشی مرحله سوم کلیک کنید
2_ورود با نوع کاربری دبیر به سیستم
3_انتخاب مدیریت کلاس از منو سمت چپ
4_انتخاب سربرگ مخزن کلاس
5_کلیک روی افزودن دانش اموز
6_در پنجره باز شده بخش از نام یا نامخانوادگی یا نام کاربری دانش اموز را وارد نمایید تا کاربران لیست شوند
7_دانش اموزان مورد نظر را با کلیک کردن به لیست انتخابی خود بیافزایید(لیست انتخابی در پایین پنجره نمایش داده میشود)
8_کلیک روی دکمه ثبت کاربران انتخاب شده در کلاس