1_برای ساخت کلاس مراحل زیر را طی نمایید ویدیو آموزشی مرحله چهارم کلیک کنید
2_ورود با نوع کاربری دبیر به سیستم
3_انتخاب مدیریت کلاس از منو سمت چپ
4_انتخاب سربرگ مخزن کلاس
5_کلیک روی انتساب آزمون به کلاس
6_در پنجره باز شده بخش از نام ازمون را وارد نمایید تا ازمونها لیست شوند
7_ازمون مورد نظر را با کلیک کردن به کلاس اضافه نمایید
8_اکنون دانش اموزانی که به کلاس افزوده شده اند به ازمونهایی که به کلاس افزودن شده اند دسترسی دارند
9_دانش اموزان ثبت شده در کلاس می توانند با ورود به سیستم در قسمت ازمونهای ثبت شده در این ازمونها شرکت نمایند