1_ورود به سیستم بعنوان کاربر دبیر
2_کلیک بروی مدیریت آزمون موجود در منو سمت چپ
3_کلیک بر روی سر برگ افزودن آزمون
4_انتخاب نام برای آزمون
5_وارد کردن زمان برای پاسخ گویی ,دقت نمایید که زمان باید بصورت 00:00:00 باشد به عنوان نمونه 00:02:34 که نشان دهنده 2دقیقه و 34 ثانیه است
6_توضیحات مربوط به آزمون اختیاری است وقبل از شروع ازمون برای کاربر به نمایش در می اید
7_در بخش نمایش تعداد سوال در صفحه می توانید تعداد سوالاتی را که کاربر در هر مرحله به ان پاسخ می دهد را مشخص نمایید
8_در بخش شخصی یا عمومی بودن آزمون می توانید مشخص نمایید که کاربران دیگر به این آزمون دسترسی داشته باشند یا خیر
9_در بخش تلاش برای پاسخ گویی می توانید تعداد دفعاتی را که کاربر می تواند با قطع شدن از ازمون مجددا به سوالات پاسخ دهد را مشخص نمایید
10_تاریخ شروع و پایان آزمون اجباری می باشد
11_کلیک روی افزودن ازمون
12_در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات وارد صفحه جدید برای انتخاب رشته ,درس,کتاب و فصل مربوطه برای درج به سوالات می شوید
13_ رشته ,درس,کتاب و فصل را انتخاب می نماییم در صورت موجود نبودن رشته ,درس,کتاب یا فصل مورد نظر انرا به ایمیل info[at]testamooz.ir ارسال نماییدبه عنوان مثال رشته کامپیوتر درس "کاربر فلش" کتاب "کاربر فلش" و فصل اول به محض انتخاب فصل وارد صفحه درج سوالات می شوید
14_در صفحه درج سوال می توانید انواع سوالات از قبیل تشریحی,تستی,کوتاه پاسخ,جور کردنی,چند انتخابی, صحیح و ناصحیح را با انتخاب سطح سختی سوال درج نمایید
15_پس از وارد نمودن سوالات مورد نظر می توانید برای بررسی صحت آزمون ساخته شده به سربرگ مخزن آزمون مراجعه نموده و روی پیش نمایش ازمون کلیک نمایید تا سوالات به نمایش در اید