برای ساخت کنکور مراحل زیر را طی نمایید
1_وارد حساب کاربری خود شوید
2_از منو سمت چپ ساخت ازمون را انتخاب نمایید
3_ بر روی ساخت کنکور کلیک کنید
4_از بخش اول رشته مورد نظر را انتخاب نمایید در صورتیکه رشته وجود ندارد در قسمت رشته بخشی از نام رشته را وارد نمایید در صورتیکه رشته مورد نظر یافت نشد درخواست ثبت رشته را ارسال نمایید
5_از بین کتابهای ثبت شده برای رشته یکی را انتخاب نمایید
6_در صورتیکه بسته مربوط به سوالات را خریداری نموده باشید لیست فصل های کتاب نمایش داده می شود در غیر اینصورت برای خرید بسته سوالات روی خرید کلیک نمایید
7_فصلهای مورد نظر را انتخاب نمایید
8_برای هر فصل تعداد سوالات آسان و متوسط و سخت را وارد نمایید (دقت نمایید که تعداد سوالات وارد شده در هر کادر از عددی که با قرار گرفتن موس روی ان نمایش داده میشود بیشتر نباشد)
9_روی افزودن سوال کلیک نمایید
10_برای افزودن سوال از کتاب دیگر مراحل فوق را مجددا تکرار نمایید
11_در انتها در قسمت نام ازمون نامی دلخواه را وارد نمایید
12_نرم افزار بصورت پیش فرض زمانی را به ازمون اختصاص می دهد ,شما می توانید زمان دلخواه خود را در کادر زمان وارد نمایید
13_روی ساخت ازمون کلیک نمایید
14_در صورت موفقیت امیز بودن پیغام موفقیت نمایش داده میشود در غیر این صورت به خطاهای گزارش شده دقت نمایید