برای شرکت در آزمونهای موجود مراحل زیر را طی کنید
1.وارد سایت شوید
2.محل تحصیل خود را انتخاب نمایید(مدرسه,دانشگاه,المپیاد,...)
3.مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید
4.رشته خود را انتخاب نمایید
5.کتاب مورد نظر خود را برای شرکت در آزمون انتخاب نمایید
6.آزمونهای موجود برای کتاب به نمایش در خواهند آمد
7.روی شروع آزمون دلخواه کلیک کنید
8.نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید
9.اطلاعات مربوط به آمادگی آزمون را مطالعه نموده وآزمون را شروع نمایید
در صورت موجود نبودن آزمون یا کتاب و یا رشته مورد نظر می توانید درخواست ثبت انر ارسال نمایید