لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:زبان انگلیسی هفتم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:امتحان نوبت اول (دی ماه) درس زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه دخترانه شهید جزیکی
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:انگیلیسی هفتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون زبان هفتم از كل كتاب
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون انگلیسی هفتم
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد