لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:زبان انگلیسی درس 4.5
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:35دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون پایان ترم زبان انگلیسی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:درس دوم نهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد