لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:جغرافیا
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:جغرافیا پنجم
تعداد سوال:27
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:34دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون جغرافی پنجم ابتدایی شماره 1
تعداد سوال:19
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد