لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:مردم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص «جهان بینی اسلامی (5) جهان بینی توحیدی»
تعداد سوال:24
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:23دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص «جهان بینی اسلامی (4) جهان بینی توحیدی»
تعداد سوال:26
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:26دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص «جهان بینی اسلامی (3) جهان بینی توحیدی»
تعداد سوال:32
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:33دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص «جهان بینی اسلامی (۲) جهان بینی توحیدی»
تعداد سوال:25
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:41دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آشنایی با اندیشه ها و افكار شهید مطهری در خصوص «جهان بینی اسلامی (1) جهان بینی توحیدی»
تعداد سوال:28
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:52دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد