لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:ریاضی هشتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ریاضی نهم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون انلاین ریاضی نهم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:8دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون آزمایشی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون ریاضی پایه نهم- فصل سوم - هندسه و استدلال
تعداد سوال:12
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ریاضی نهم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد