لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم نوبت اول
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم آذربایجان غربی گروه سه
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم آذربایجان غربی گروه 2
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم- آذربایجان غربی-گروه چهار
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زبان انگلیسی هشتم آذربایجان غربی گروه یک
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد