لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:مطالعات نهم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:60دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات اجتماعی نهم
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:میان ترم مطالعات اجتماعی پایه نهم
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات نهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:مطالعات فصل 3
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات نهم فصل 3
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد