لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:فصل اول و دوم مطالعات هفتم2
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فصل اول و دوم مطالعات هفتم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:45دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون درس 23 مطالعات پایه هفتم
تعداد سوال:7
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم پایان ترم اول 99
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون درس 9تا10 مطالعات هفتم
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:15دقیقه:10ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:نئن
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:0دقیقه:33ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:یاسین
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:0دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:14
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:4ساعت :2دقیقه:7ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مطالعات هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :1دقیقه:1ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون مطالعات اجتماعی هفتم-فصل1تا6
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد