لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:1
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:بشسب
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:2دقیقه:30ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:علوم ششم
تعداد سوال:2
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون ویژوال بیسیک
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون ویژوال بیسیک مقدماتی(VB)
تعداد سوال:28
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:53دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد