لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:زمین شناسی نمونه
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پایان ترم اول آمادگی دفاعی
تعداد سوال:24
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:25دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:زیست
تعداد سوال:3
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون زیست شناسی و آزمایشگاه 1
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون زیست شناسی- سال دوم تجربی
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد