لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:ازموم فارسی یازدهم درس 1-2-3
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون آنلاین درس 10 فارسی 11 دبیرستان 22 بهمن
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:فارسی دهم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ادبیات فارسی و نگارش(2)
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:1ساعت :19دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون کلاسی تاریخ1.درس8
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:1
زمان:14دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد