لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:آزمون نمونه دولتی ورودی هفتم سال 94-درس ریاضیات
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون نمونه دولتی ورودی هفتم سال 94-درس علوم تجربی
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:54دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون نمونه دولتی ورودی هفتم سال 94-درس مطالعات اجتماعی
تعداد سوال:9
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:19دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون نمونه دولتی ورودی هفتم سال 94-درس فارسی
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون نمونه دولتی ورودی هفتم سال 94-درس قرآن و معارف اسلامی
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:15دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد