لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:125
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :2دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:سوالات ریاضی پایه ی ششم
تعداد سوال:8
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:ادبی
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:1ساعت :12دقیقه:12ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ششم
تعداد سوال:4
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون ریاضی ششم ابتدایی
تعداد سوال:19
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:28دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد