لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:مبانی کاربررایانه
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (ام سلمه)
تعداد سوال:33
نمایش سوال در هر صفحه:10
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:راینه کار مقدماتی
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:آزمون رایانه کار مقدماتی-ICDL 1
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون رایانه کار مقدماتی
تعداد سوال:30
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:38دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد