logo testamooz
آمادگی برای ششم
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:ششم
  • نام کتاب :ضمن خدمت واژه های آسمانی
  • تعداد سوال:5
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:2 دقیقه:30 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1397/2/4
  • پایان آزمون:1397/6/1