logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)97-زبان عمومی و تخصصی
این ازمون شامل سوالات زبان تخصصی و عمومی در کنکور ارشد سال 1397 در رشته فناوری اطلاعات می باشد