logo testamooz
آمادگی برای Director
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:Director
  • نام کتاب :کاربر Director :اندیش پخش سبز
  • تعداد سوال:6
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:3 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1397/3/15
  • پایان آزمون:1397/7/11