logo testamooz
آمادگی برای آزمون کاربر فری هند(FreeHand)
این آزمون بر اساس کتاب فری هند(FreeHand) کامپیوتر کار و دانش گرایش تصویرسازی ایجاد گردیده است.سایر کاربران علاقمند نیز می توانند برای سنجش خود در این آزمون شرکت نمایند
  • نام آزمون:آزمون کاربر فری هند(FreeHand)
  • نام کتاب :(freehand)کاربر فری هند
  • تعداد سوال:30
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:30 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/4/5
  • پایان آزمون: بدون محدودیت