logo testamooz
آمادگی برای ریاضی
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:ریاضی
  • نام کتاب :ریاضی چهارم دبستان
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1397/12/16
  • پایان آزمون:1398/4/14