logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد زبان انگلیسی98-مترجمی زبان انگلیسی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات ازمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی در درس مترجمی زبان انگلیسی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است